C5FG1VK1 - 607

DEMONTERING - MONTERING BILRADIO

1 - DEMONTERING

Demontera :


Demontera skruvarna (1) .

Koppla ur de elektriska anslutningarna .

Ta bort bilradion (2) .

2 - MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd .

Slå in radiokoden .

Kontrollera bilradions funktion .